Home
Vonjuk be a gyerekeket az apukák világába! PDF Nyomtat Email
Hírek - Publikációk
2020 január 22. (szerda) 13:37

A probléma: apakép nélkül felnövő gyerekek
Európában, lés különösképp ezen belül Magyarországon a gyermekek nevelésük során egyre kevésbé találkoznak férfiképpel, férfi mintával: sem otthon a válások magas, 67%-os aránya miatt, sem az óvodában-iskolában a férfiak kis arányú részvétele miatt a pedagógusi munkakörökben. Ez több tudományos diszciplínából származó kutatás szerint is törést okozhat a gyerekek szociális és pszichés fejlődésében

 

Vonjuk be – na de hogyan?
Az apa-gyermek találkozások minőségileg és mennyiségileg is változnak: Az apáknak újra lehetőségük lesz - ha még nem is olyan intenzíven, mint egykor, s ez az intenzitáscsökkenés nem feltétlenül káros - aktívabban részt vállalniuk gyermekeik életében, köszönhetően a sok lehetőségnek, amit akár a posztindusztriális gazdaság, akár a posztmodern társadalom és a kulturális átalakulás rejt magában. Ezeket a lehetőségeket érdemes kiaknázni, azonban nem csupán az együtt töltött idő mennyisége, hanem annak minősége is nagyon fontos, ha nem még fontosabb szempont kell, hogy legyen. A válások, különélések számának növekedése nem feltétlenül kell, hogy károsan érintse a gyermekeket, sokszor sokkal kívánatosabb az együtt töltött időt intenzívebbé, mint hosszabbá, de ugyanakkor kiüresedetté tenni. Meg kell találni azokat a közös pontokat, amely mentén egy család együttműködő, és jól működő közösséggé alakítható

 

apukasB10 1

 

Egyre gyakrabban találkozhatunk Európa-szerte olyan közösségekkel, civil szervezetekkel és kezdeményezésekkel, amelyeknek célja annak elősegítése, hogy a gyerekek apaképpel nőhessenek fel. A klubok tanácsadásokat, segélyszolgálatot biztosítanak és rendezvényeket szerveznek, ahol apák és gyermekeik minőségi időt tölthetnek el egymással. Ezek a kezdeményezések természetesen nemcsak egy, hanem kétszülős családoknak is szólnak.  A Deszk Község Népművészetéért Alapítvány által jegyzett „Apukák világa” kezdeményezés, és a keretében kialakított innovatív szolgáltatáscsomag azért dolgozik, hogy ilyen, az apa-fiú, illetve apa-gyermek kapcsolatok facilitálásáért dolgozó közösségeket hozzanak létre a Közép-európai környezetben is.

 

apukasB10 2

 

Jógyakorlatok
A projekt fő kérdése, hogy az állami-önkormányzati családsegítő ellátórendszert milyen formában, eszközökkel és szolgáltatásokkal bővítsük. Milyen módszerek a legcélravezetőbbek annak érdekében, hogy elérjük a családsegítő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos előítéletek felszámolását. Hogyan lehet olyan, apák, és gyermekeik érdeklődését és aktivitását kiváltó programokat csinálni, amelyek az erős családok kialakulását, az aktív apa-gyermek és apa-fiú kapcsolatok megerősödését segítik elő.
A kezdeményezés eredménye egy innovatív: olyan ajánlások és módszertani leírások létrehozása, amelyek információt és gyakorlati útmutatót adnak az érdekelt szereplőknek és gyakorlati munkában részt vevő szakembereknek ahhoz, hogy miként lehet apaközösségeket létrehozni. A jógyakorlatok leírásai bemutatják a sikeres helyi termékeket és szolgáltatásokat és a kialakulási folyamatukat, kihangsúlyozva a kulcs sikertényezőket és tanulságokat. Ezzel kapcsolatos további információkért látogasson el a kezdeményezés oldalára:
http://www.deszkineptanc.hu/deszk-kozseg-nepmuveszeteert-alapitvany/palyazatok/apukak-vilaga/