AGROCRAFT2 Sajtóközlemény Nyomtat
AGROCRAFT2 HUSRB/1602/41/0121 - AGROCRAFT2 Sajtóközlemény
2018 szeptember 20. (csütörtök) 16:55

AGROCRAFT2 HUSRB/1602/41/0121

Közös márkaépítés a határ menti régióban a helyi termékek kifejlesztése és a mezőgazdasági termelők támogatása érdekében”c projekt

Nyitókonferenciája

 

A nyitókonferencia időpontja: 2018.szeptember.08. 10.00 óra

A sajtótájékoztató időpontja: 2018.szeptember.08. 11.00 óra

Helyszín: Bordány, Faluház

Az AGROCRAFT2 című projekt 2018. március 1. és 2019. augusztus 31. között valósul meg magyar-szerb együttműködésben. A vezető partner a magyarországi Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft., amely szerbiai partnerével a hajdújárási székhelyű „Ludaspuszta” Térségi Társulással bonyolítja a projektet.

Az együttműködés célja a szerb-magyar határmenti térségben a kis agrártermelők szakmai munkájának fejlesztése, tevékenységük összeszervezése. A projekt épít egy korábbi, igen sikeres határmenti projekt eredményeire, amelynek keretében kialakításra került egy, a szerb oldalon már piacra is került helyi agrártermék-márka, a Juliska”.

A projekt három fő tevékenységcsoport köré épül:

Bevonás: A projekt kulcseleme a tényleges és potenciális agrárkistermelők bevonása a határ mindkét oldaláról, valamint a vásárlók megszólítása. Helyi termelői fórumok és helyi termékvásárok szolgálják azt a célt, hogy minél több kistermelőt be tudjunk vonni a márka- és franchise-építésbe. A vásárlók megszólítására marketingstratégiára alapozott komplex PR kampány szolgál, amelynek keretében promóciós anyagok, brosúrák, szórólapok, online és TV kampány-, valamint konferencia tevékenységeket folytatunk.

Franchise és márka építés: A határrégió jelenlegi agrárkistermelői piaci és szakmai helyzetének elemzése után a korábbi pilot projekt eredményeire, valamint a helyi-regionális agrár-termékekre építve továbbfejlesztjük a márkát. Kialakul egy közös marketingstratégia, amelyben  körvonalazódik a márka arculata. Egy online értékesítési felület is felépül.

Minőségbiztosítási rendszer építése: A márka és a franchiseépítés alapvető pillére a minőségbiztosítási rendszer kialakítása, amely elsősorban a magyarországi partner feladata a projektben. Ennek alappillére az egészséges, vegyszermentes alapanyag. A  rendszeres és tudatosan alkalmazott talaj és a növényvizsgálatok hozzájárulnak a vegyszerfelhasználást minimalizáló mezőgazdasági termeléshez. A Homokkert Kft SCLab Agrár-és Környezetanalitikai Laboratóriumában kerül sor a gazdák által művelt területek talajának mérésére, illetve a növényminták alapján a tápanyagigények vizsgálatára. A minőségbiztosítási rendszer biztosít információt a vásárlóknak arról, hogy a márka termékei magas minőségű és egészséges termékek.

A projektben együttműködünk a homokháti termelőkkel, kiemelten pedig a bordányi Homokhátság Szíve Zöldség és Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezettel.  A helyi gazdáktól felvásárolt kiváló terményekből prémium minőségű késztermékeket állítanak elő, így hasznos tapasztalatokat oszthatnak meg a márka fejlesztés, piacelemzés területén.

Azt reméljük, hogy a szervezettebb, piacképesebben marketingelt helyi kis agrártermelők életképesebbé teszik a határrégiót, a biztonságosabb, könnyebben elérhető helyi agrár termékek pedig segítik a helyi lakosságot.

Agrocraft Sajtóanyag

 

 

alt