Magyar (HU)Română (România)English (United Kingdom)

Püspökfürdő

Nagyszéksóstó

Azonosító: HURO/0901/207/2.2.2

Rövid cím: Környezetvizsg.


Pályázat címe: „Éghajlati és környezeti változások regionális hatásának feltárása és összehasonlító elemzése vize élőhelyeken”

Lead Partner: Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft. (6782 Mórahalom, Fesztivál köz 1.)

Projekt Partner: Körösvidéki Múzeum (Románia, cod 410464 Nagyvárad B-dul Dacia 1-3. )

Projekt megvalósítási ideje: 2011.04.01-2012.09.30.

Projekt költségvetése:

Lead Partner:                 80.030,- EUR

Project Partner:             34.920,- EUR

Összesen:                      114.950,- EUR


Napjainkban a természetes élőhelyek egyre veszélyeztetettebbek az emberi tájátalakító hatások és a klímaváltozás negatív következményei miatt. A legveszélyeztetettebb területek közé tartoznak a vizes élőhelyek, amelyek esetében már kismértékű antropogén hatás is jelentős és gyors változásokhoz vezethet.

Habár a Kárpát-medencét nagyfokú mozaikosság jellemzi, területét a határok figyelembe vétele nélkül egységes rendszerként kell kezelni. Erre nyújt lehetőséget az EU által finanszírozott ’Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program’. Ebben a programban az ’Éghajlati változások regionális hatásának feltárása és összehasonlító elemzése vizes élőhelyeken’ c. projekt (HURO/0901/207/2.2.2) keretében két eltérő lokális környezeti adottságokkal rendelkező vizes élőhely vizsgálatát végezzük. A két mintaterület a mórahalmi Nagyszéksós-tó szikes tó, és a romániai Nagyvárad közelében lévő Püspökfürdő karsztos hévízi forrástó. Püspökfürdővel ellentétben Nagyszéksós-tó egy antropogén hatások által kevéssé érintett „védett részt is tartalmazó” terület.

A projekt vizsgálatai során a két vizes élőhelyek állapotát, emberi behatás által befolyásolt környezeti és ökológiai folyamatok dinamikáját vizsgáljuk. A projekt során paleoökológiai elemzéseket, talaj- és vízkémiai méréseket és földtani vizsgálatokat végzünk a területeken. A terepi és laboratóriumi vizsgálatok alapján a nyert adatok összehasonlító elemzésével lehetőség nyílik a vizsgált paraméterek paramétertérképeinek összeállítására és a területek fejlődéstörténetének elemzésére.

Célunk mindkét területen a részletes állapotfelmérést követően az ökológiai potenciál meghatározása, a degradáció mértékének felmérése, valamint, a vizes élőhely természetes ökológiai funkciójának ellátására alkalmas-e. A vizsgálati eredmények idősora alapján megállapítható, hogy a projekt időszaka alatt hogyan változtak az egyes környezeti paraméterek.

Az eredmények felhasználásával a környezetváltozási előrejelzések elkészíthetőek, amelyek alapján a Nagyszéksós-tó esetében a beruházások jellegének, mennyiségének meghatározásával fenntartható területhasználat koncepció kerülhet kidolgozásra. Püspökfürdő esetében a vizsgálatok eredményei alapján lehetőség nyílik a turisztikai beruházások fenntartható üzemeltetésére és fejlesztésére.

 

homokkert logo

korosvidekimuzeum